Descriere

Asociația Hunedava , este un ONG cu sediul in Municipiul Hunedoara, str. Aleea Obor Nr.45 , Judetul Hunedoara, Romania.

Scopul nostru, al celor din  Asociația Hunedava este susţinerea, promovarea şi dezvoltarea valorilor culturale române în domeniile artistic, turistic, educaţional, de învățământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, filantropic, social și comunitar, de protecţia mediului, sportiv, de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice și siturilor arheologice, prin toate mijloacele aflate la dispoziţie, cu respectarea legislației interne și internaționale în vigoare.

Noi cei care suntem membrii in  Asociația Hunedava ne propunem realizarea următoarelor activităţi:

- organizarea sau sprijinirea evenimentelor culturale, organizarea de simpozioane, conferinţe, întruniri, manifestaţii publice, seminarii, dezbateri, concursuri, concerte, evenimente publice.

- sprijinirea şi susţinerea tuturor ramurilor istoriei şi a descoperirilor istorice.

- conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a satului, a tradiţiilor.

- elaborarea de strategii privind dezvoltarea turismului în toate ramurile sale.

- organizarea şi sprijinirea acţiunilor de protejarea a naturii, acţiuni pentru plantari de arbori, acţiuni de ecologizare, acţiuni de informare a mediilor locale şi centrale cu privire la potenţialul unor zone naturale, susţinerea ariilor protejate, protejarea faunei şi florei.

- organizarea de evenimente sau activităţi umanitare.

- organizarea de programe educaţionale.

- organizarea de programe de şi pentru tineret.

- realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative.

- organizarea de cursuri de pregătire.

- organizarea de parade şi manifestaţii culturale pentru sensibilizarea opiniei publice.

- organizarea de festivaluri, concursuri, simpozioane, mese rotunde, întruniri, spectacole şi alte acţiuni culturale, ştiinţifice sau de altă natură.

- organizarea de acţiuni caritabile şi strângeri de fonduri pentru obiectivele proprii.

- participare la activități organizate de alte entități.

Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului ASOCIAŢIEI HUNEDAVA.

Ne vom desfășura activitățile la nivel local, zonal, regional, naţional şi internaţional.

Locație

Aleea Obor 45, Hunedoara, Romania

Contact
  • +40728290701
  • contact@hunedava.ro
mood_bad
  • Nici un comentariu.
  • Adauga recenzie